zaterdag 30 januari 2016

Basis inkomen, winst en salaris

Ik ben van mening dat we geld helemaal niet nodig hebben om een beter leven op te kunnen bouwen maar tot nu toe merk ik dat er te veel mensen zijn die hier anders over denken en toch vast willen houden aan een ruil systeem. Hierdoor ben ik ook gaan nadenken hoe we een nieuw systeem op zouden kunnen bouwen met geld en een beloningsysteem voor als we werkzaamheden verrichten.

Er zou een basis inkomen moeten komen en voor als je werkt zou je daarvoor meer moeten krijgen dan dit basisinkomen.

Als we nu een wet zouden maken waarin vast gelegd word dat iedereen die werkt een vast salaris zouden moeten krijgen ongeacht wat voor werk je doet of welke functie je bekleed, ook de eigenaar of directeur van een bedrijf verdient het zelfde als bijvoorbeeld de persoon die de vuilnisbakken leegt.
Op deze manier worden de belangrijke beroepen die wel bijdragen aan de samenleving dus evengoed beloont als dat de directeur beloont word.

Iedereen vanaf 18 jaar krijgt een inkomen van 40 uur maal 15 euro, iedereen die werkt krijgt voor elk gewerkt uur 15 euro extra om op deze manier dus toch wat extra's te hebben boven wat je zou krijgen als je niet werkt.

De bedragen van uurloon is een voorbeeld, dit kan dus hoger of lager zijn maar het gaat om het principe dat iedereen gelijke beloning krijgt.

De eigenaren en directeuren van bedrijven krijgen dus ook maximaal het salaris van 40 maal 30 euro, de opbrengsten uit het bedrijf wat overblijft na het uitbetalen van alle salarissen van de werknemers en dat van de directeuren zal geheel in de uitbreiding van het bedrijf gestoken moeten worden, de winst die overblijft zal binnen het bedrijf besteed moeten worden. er kunnen meer mensen in dienst genomen worden om de werkzaamheden makkelijker/lichter te maken voor iedereen.
Op deze manier zal er minder drang zijn om promotie te maken voor werk wat minder bijdragen levert aan de samenleving.

Producten zullen goedkoper worden omdat de drang om winst te maken op producten minder word aangezien deze winst toch niet naar de directeuren of eigenaren mag verdwijnen.

Iemand die niet werkt krijgt dus 600 euro per week en iemand die 40 uur werkt krijgt 1200 euro en als je 20 uur zou werken krijg je 900 euro per week. Dit zal dus voor iedereen het zelfde zijn ongeacht je functie.
Op deze manier creëer je meer gelijkheid en zal er geen armoede meer bestaan, de werkzaamheden die werkelijk iets aan de samenleving bijdragen worden eerlijk beloont en de grote verschillen tussen directeuren en de werknemers verdwijnen.

Bedrijven en instanties mogen dus ook geen winst meer maken voor eigen gewin, hierdoor kunnen medicijnen en verzekeringen dus ook goedkoper worden.

Deze zelfde regels gelden ook voor de regering, kamer leden mogen dus ook niet meer verdienen dan 1200 euro en zullen dus onder de zelfde omstandigheden als iedereen gaan leven.

Nu kom ik ook op het punt van contant geld, er zijn veel tegenstanders van het verdwijnen van contant geld maar om dit systeem te kunnen waarborgen zullen we toch het contante geld af moeten zweren. Op deze manier word het voor criminelen ook moeilijker om zaken te doen.

Uiteindelijk zal hebzucht verdwijnen omdat mensen dan in gaan zien dat iedereen gelijk is en gelijke kansen hebben.
Project, Kosten neutrale productie van eerste basisbehoeftes

Project, Productie Neutraal.

07-12-2015

De naam zegt het al met dit project wil ik de productie van uiteenlopende producten zoals energie en eerste basis behoeftes kosten neutraal maken.
Zodra dit gerealiseerd is kunnen we dit uitbreiden naar meer producten

Je moet dan denken aan producten welke we dagelijks nodig hebben of welke iets bijdragen aan het dagelijks leven van de bewoners.

In eerste instantie moet er gekeken worden wat we dagelijks nodig hebben zoals eten en drinken.
En we hebben ook dagelijks energie nodig (elektriciteit).
Voor de elektriciteit wil ik gaan kijken voor een productie van energieopwekkende dakpannen welke we zelf gaan produceren en niet meer mogen gaan kosten voor de klant als maximaal 1 jaarrekening gas/licht of 2 jaar elektriciteit, op deze manier is het zeer aantrekkelijk voor bewoners om ze aan te schaffen.
De energieopbrengst van deze dakpannen moet voldoende zijn om het huis waar ze op liggen van energie te voorzien.

voor de productie van deze dakpannen hebben we nodig,
 • bedrijfshal (leegstaand(e) pand(en) in bezit van gemeente )
 • algehele inrichting, machines (kan uit een faillissement opgekocht worden)
 • personeel, (werklozen, vrijwilligers, asielzoekers)
 • materiaal, (tegen kostprijs aankopen)
Afname van de dakpannen is voor het meewerkend personeel/vrijwilligers gratis voor alleen eigen gebruik/woning. en verder tegen kostprijs te kopen.
Ook de asielzoekerscentra 's zullen worden voorzien van zonne-energie cellen voor het opwekken van de elektriciteit van het centrum aangezien deze ook in het project betrokken gaan worden.

Voor groenten/fruit en verdere eten/drinken productie kan samen gewerkt worden met al bestaande bedrijven welke in financiële zorgen zitten en ook bedrijven die eraan mee willen werken.
Eis van deze bedrijven word wel dat ze biologisch gaan werken zonder GMO's.
 

De opzet van dit project is om werklozen, vrijwilligers en asielzoekers aan dit project mee te laten werken tegen een kleine krediet vergoeding (soort van kleedgeld/basisinkomen) en verder de producten die gemaakt worden met het project gratis aan te bieden aan deze groep (alleen voor eigen gebruik), en voor andere afnemers tegen kostprijs.
De deelnemers aan het project moeten ook voorzien worden van woonruimte, zorgkosten, belastingen en andere onkosten, deze moeten voldaan worden door het project zodat de deelnemers vrijheid van kosten ervaren.
Niet alleen bovenstaande groepen kunnen hieraan deelnemen, ook mensen met al een betaalde baan kunnen hieraan deelnemen als vrijwilligers.

Dit project kan in vele opzichten uitgebreid gaan worden, te denken aan kleding, auto's computers, en noem maar op, Ook kan de wegenbouw, wijkrenovatie en woningbouw in het project mee genomen worden.
Maar de eerste behoeftes zullen als eerste opgepakt moeten gaan worden om de mensen van de basis behoeftes te kunnen voorzien.

In elke woonwijk kan ook een verzamelpunt komen voor allerlei zaken zoals elektrische apparaten welke mensen thuis hebben maar nooit of weinig gebruiken, deze kunnen via deze locaties gedeeld worden. een soort van bibliotheek waar je elektrische apparaten kan lenen voor de periode dat je het nodig hebt. nu hebben heel veel mensen bijvoorbeeld een boormachine in huis terwijl deze bijna nooit gebruikt wordt, stel iemand wil een paar gaten boren en geen boormachine heeft kan dan makkelijk hier een boormachine lenen zonder kosten. ook tuingereedschap of andere materialen kunnen hier gedeeld worden.
 
Ook vrijwilligers uit de zorg en thuiszorg organisaties zouden aan dit project mee kunnen doen tegen de zelfde voorwaardes en met de zelfde werkzaamheden als welke ze nu doen.
We kunnen ook met scholen samenwerken, leerlingen kunnen werkervaringen opdoen en zo ook hun steentje bijdragen, zo kunnen ook kappers, tandarts, bouw en tuinbouw projecten opgezet worden geleid door werkloze of vrijwillige opgeleide personen die mee willen werken aan deze projecten.
Dit kun je dus zien als een soort stage plekken voor de diverse leerlingen van scholen in de buurt.
 

Het uiteindelijke doel is om een zo breed mogelijk assortiment te gaan maken en aan te  bieden tegen een zo laag mogelijke prijs of zelfs gratis. Gratis is mijn echte doelstelling voor alles.

Punten van aandacht,

Wetten regelgevingen:
 • Asielbeleid - asielzoekers mogen op dit moment niet werken
 • Uitkeringen - werklozen krijgen nu een uitkering dit zou tijdens het project omgezet moeten worden zonder dat de uitkeringsgerechtigden erop achteruit gaan.
 • Minimumloon regel - deze regel vervalt tijdens dit project omdat er een andere vergoeding tegenover gesteld gaat worden.
 • Concurrentiebeleid - we gaan producten leveren gratis of tegen kostprijs waardoor andere bedrijven klandizie mis gaan lopen.
 • Belastingen - Het project moet vrijgesteld worden van belastingen aangezien van begin tot einde kosten neutraal gewerkt moet gaan worden.
 • Patenten 1 - Op dit project mogen geen patenten worden aangevraagd 
 • Patenten 2 - Op de energie opwekkende dakpannen is waarschijnlijk patent op aangevraagd (hoe is dit te omzeilen) Elon Musk contacten
 • Winst - Op dit project mag geen winst worden gemaakt door belanghebbende. (alleen kosten neutraal werken) is inkoop + onkosten pand en onkosten personeel. van de onkosten personeel moet wel rekening gehouden worden met de anders vergoede uitkering wat nu dus niet meer betaald hoeft te worden. dit kan dus weer in mindering gebracht worden op de andere onkosten.

laatst bijgewerkt op 30-01-2016